Skrywers
Meer
BENODIG JY HULP om 'n boek te kies?
Allison Leigh
sorteer volgens
Fortune se huweliksaansoek
Datum vrygestel: 2013-07-30
Niemand kan ’n transaksie beklink soos Drew Fortune nie. Om dié rede is hy seker sy lojale assistent, Deanna, sal instem tot ’n geriefshuwelik om sy erfporsie te beskerm. Maar Deanna is in staat om die tydelike ooreenkoms in ’n permanente oorname te verander .oorname van ’n sekere terughoudende losbol se hart!
Een week saam met die strooijonker
Andrea Laurence
2017-01-30
Sien Meer
Bestel