Skrywers
Meer
BENODIG JY HULP om 'n boek te kies?
Cheryl Wyatt
sorteer volgens
Standvastige soldaat
Datum vrygestel: 2012-10-24
Om mense te red, is sy werk . . . . . . maar die een persoon wat Chance Garrison, lid van die lugmag se valskermreddingspan, skynbaar nie kan help nie is sy siek pa wat sy noodsaaklike fisieke rehabilitasie volstrek weier. Dit is totdat Chance die onkonvensionele arbeidsterapeut Chloe Callett aanstel. Tot sy verbasing verrig Chloe en haar vriendelike swart labrador wondere. En nie net met die ouer Garrison nie...