Skrywers
Meer
BENODIG JY HULP om 'n boek te kies?
Fiona Brand
sorteer volgens
Benodig: Een gerieflike eggenoot
Datum vrygestel: 2017-05-02
Om haar fortuin te erf, moet sy binne drie weke ’n eggenoot vind . . . Eva Atraeus moet trou. Maar elke moontlike minnaar word betaal om te skoert deur die testament se formidabele trustee – Kyle Messena. Hy het homself die laaste beskikbare bruidegom gemaak! Kyle het jare gelede haar hart gebreek. Nou is die donker, gevaarlike bankier die laaste man met wie sy sal trou, al is dit dan net in naam ...