Skrywers
Meer
BENODIG JY HULP om 'n boek te kies?
Jennifer Hayward
sorteer volgens
Haar koninklike onskuld opgeëis
Datum vrygestel: 2017-05-02
Gevind! Toe Aleksandra Dimitriou onthul word as die geheime dogter van Akathinia se voormalige koning, word sy uit haar gemaklike bestaan en by ’n koninklike wêreld ingepluk . . . onder beskerming van Aristos Nicolades. Verbode . . . Aristos het opdrag om nie aan die onskuldige prinses te raak nie. Maar die beeldskone Aleksandra bring rebelse drange na vore wat die selfgemaakte Griekse magnaat gedink het hy lankal te bowe gekom het...
’n Storm van passie
Lucy Ryder
2017-03-29
Sien Meer
Bestel