Skrywers
Meer
BENODIG JY HULP om 'n boek te kies?
Kat Cantrell
sorteer volgens
Verrassing vir ’n sakevrou
Datum vrygestel: 2017-08-01
Cassandra Claremont se gunstelingbetrekking is dié van hoof uitvoerende beampte – en sy gaan beslis nie vir Gage Branson, die sexy losbol wat destyds haar hart gebreek het, opsy staan nie. Toe inligting van agter die skerms haar maatskappy se sukses bedreig, is hy haar hoofverdagte. Maar hoekom betower sy seksualiteit haar nog steeds? Gage voel besigheid is besigheid. Hy is vasbeslote om die vuur onder Cass se kil uiterlike te stook én sy doel te bereik...