Skrywers
Meer
BENODIG JY HULP om 'n boek te kies?
Kathie DeNosky
sorteer volgens
’n Baba tussen vriende
Datum vrygestel: 2014-08-08
Wat is die nut van beste vriende? Summer Patterson begeer ’n baba. Maar ’n man wil sy nie hê nie. Gelukkig behoort haar beste vriend, Ryder McClain, die perfekte spermskenker te wees. Ryder is lojaal, onweerstaanbaar sexy en die enigste man wat sy vertrou – die enigste rede waarom sy kans sien om ’n baba op die natuurlike manier te verwek. Toe die babamaaknagte saam met Summer so warm soos die Texas-son word, begin die hitte Ryder skroei...