Skrywers
Meer
BENODIG JY HULP om 'n boek te kies?
Louisa George
sorteer volgens
’n Maand om ma te word
Datum vrygestel: 2014-07-25
Jessie Price het haar enigste kans op moederskap verloor. Dit veroorsaak haar voortdurend pyn, tot sy die ongelooflik sexy enkelpa dokter Luke McKenzie en sy lieflike klein dogtertjie ontmoet. Luke se bedwelmende soene en sy dogter se lieftallige drukkies laat Jessie hunker na die onmoontlike. Maar sy is ’n tydelike locum en die horlosie tik. Sy het net ’n maand om al haar wense te laat waar word ...
’n Storm van passie
Lucy Ryder
2017-03-29
Sien Meer
Bestel