Skrywers
Meer
BENODIG JY HULP om 'n boek te kies?
Deur ’n skandaal meegesleur
Kim Lawrence
Datum vrygestel: 2014-07-25
Saam met die Italianer vasgekeer! Poppy verloor haar hart op die gevaarlik aantreklike Luca Ranieri – en is bereid om ook haar reputasie in te boet. Wanneer die aristokratiese Luca plig bo begeerte kies, word sy in ’n skandaal vasgevang. Deur omstandighede buite haar beheer, bevind Poppy haar in haar ouma se kasteel in ’n verwoestende storm – saam met die nimlike, manjifieke, maar verfomfaaide Luca. Die storm woed vir drie dae en Poppy verloor opnuut haar hart. ’n Nuwe storm dreig – dié keer deur die media veroorsaak, maar ook ’n nuwe skandaal. Durf Luca weer sy rug op haar keer?