Skrywers
Meer
BENODIG JY HULP om 'n boek te kies?
Haar koninklike onskuld opgeëis
Jennifer Hayward
Datum vrygestel: 2017-05-02
Gevind! Toe Aleksandra Dimitriou onthul word as die geheime dogter van Akathinia se voormalige koning, word sy uit haar gemaklike bestaan en by ’n koninklike wêreld ingepluk . . . onder beskerming van Aristos Nicolades. Verbode . . . Aristos het opdrag om nie aan die onskuldige prinses te raak nie. Maar die beeldskone Aleksandra bring rebelse drange na vore wat die selfgemaakte Griekse magnaat gedink het hy lankal te bowe gekom het. Vir altyd? Namate die hitte van hulle begeerte styg, begin die reëls verdamp. En dit is alte gou duidelik dat dit eintlik hyself is teen wie Aristos Aleksandra behoort te beskerm!