Bepalings en voorwaardes
BENODIG JY HULP om 'n boek te kies?

Bepalings en voorwaardes

Deur hierdie webtuiste te gebruik, verleen jy toestemming tot die gebruiksvoorwaardes van hierdie webtuiste. Indien jy nie met hierdie voorwaardes saamstem nie, moet asb. nie hierdie webtuiste gebruik nie.

Hierdie webtuiste word deur Jacklin Enterprises (Edms) Bpk. (REG.NO. 97/09122/07) besit. Die fisiese adres vir ontvangs van regsdiens van die webtuiste-eienaar is Mifa Park 19, Georgeweg 399, Midrand, 1684.

Die volgende gebruiksvoorwaardes geld vir www.jacklin.co.za, www.starachievers.co.za, www.uitblinkers.co.za, www.disneybookclub.co.za, www.millsenboon.co.za en enige ander webtuiste wat deur/namens Jacklin Enterprises (Edms) Bpk. of enige van sy filiale besit en/of bedryf word, wat bepaal dat dit deur hierdie gebruiksvoorwaardes en/of skakels na hierdie gebruiksvoorwaardes beheer word.

BEPERKINGS OP GEBRUIK VAN MATERIAAL

Hierdie webtuiste word deur Jacklin Enterprises (Edms) Bpk. besit en bedryf, en tensy anders aangedui behoort die inhoud aan Jacklin Enterprises (Edms) Bpk., en word dit sonder beperking ingevolge Suid-Afrikaanse en buitelandse kopiereg- en handelsmerkwette beskerm. Geen materiaal van www.Jacklin.co.za mag op enige wyse gekopieer, gereproduseer, herpubliseer, gelaai, gepos, oorgedra of versprei word nie, behalwe een kopie van die materiaal op enige enkele rekenaar vir u persoonlike nie-kommersiële gebruik alleenlik, met dien verstande dat alle kopiereg- en ander gepatenteerde kennisgewings behoue bly. Wysiging van die materiaal of gebruik van die materiaal vir enige ander doeleinde is 'n skending van Jacklin Enterprises se kopiereg, handelsmerk en geheime handelsregte en ander se vermoënsregte. Vir die doeleindes van hierdie ooreenkoms, word die gebruik van enige sodanige materiaal op enige ander webtuiste of netwerk-rekenaaromgewing verbied.

GEBRUIKER-GEDRAG

Afbreukende, skadelike of onwettige gedrag word nie toegelaat nie. Gebruikers word nie toegelaat om enige inhoud wat lasterlik, onbetaamlik, pornografies, dreigend, skendend op privaatheid of publisiteitsregte, beledigend of andersins aanstootlik is en wat 'n kriminele oortreding sal verteenwoordig of aanmoedig, die regte van enige party sal skend, of wat andersins aanleiding sal gee tot aanspreeklikheid of enige wet sal oortree, op te laai, te versprei deur, of andersins deur Jacklin te laat publiseer nie.

AFSTANDDOENING

Jacklin Enterprises verleen geen waarborge met betrekking tot sy webtuistes of die inhoud daarvan nie, wat voetstoots vir gebruik, en soos beskikbaar, voorsien word. Jacklin Enterprises doen afstand van alle waarborge, uitdruklik of geïmpliseer, insluitend sonder beperking van die geïmpliseerde waarborge van verkoopbaarheid en geskiktheid vir 'n spesifieke doel, met betrekking tot hierdie webtuiste en enige ander webtuiste waarmee dit verbind is. Jacklin Enterprises waarborg nie die funksies, inligting of skakels wat op hierdie webtuiste vervat is nie, of dat die inhoud daarvan aan u vereistes sal voldoen nie, dat die inhoud daarvan geskik is vir enige spesieke doel nie of dat die werking van hierdie webtuiste ononderbroke of foutloos sal geskied nie, dat foute reggestel sal word nie, of dat hierdie webtuiste of die bediener wat dit beskikbaar stel, virusvry, wurmvry, vry van trojaanse perde, 'cancelbots' en ander skadelike komponente sal wees nie. Jacklin Enterprises waarborg geensins die gebruik of die resultate van die gebruik van die inligting op hierdie webtuiste wat betref die korrektheid, akkuraatheid, betroubaarheid, of anders, nie.

BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID

Onder geen omstandighede, insluitend, maar nie beperk tot nalatigheid nie, sal Jacklin Enterprises aanspreeklik wees vir enige spesiale, toevallige of gevolglike skade wat spruit uit die gebruik, of die onvermoë om die inligting op die webtuiste te gebruik nie, selfs al is Jacklin Enterprises of gemagtigde verteenwoordigers van Jacklin Enterprises van die moontlikheid van sodanige skade in kennis gestel. Toepaslike reg sal nie die beperking of uitsluiting van toevallige of gevolglike skade toelaat nie, dus sal bogenoemde beperking of uitsluiting nie op u van toepassing wees nie. Onder geen omstandighede sal Jacklin Enterprises se totale aanspreeklikheid aan u vir alle skade, verliese en oorsake van aksie die bedrag, indien enige, wat deur u betaal is, oorskry vir toegang tot hierdie webtuiste nie.

JURISDIKSIE-SAKE

Hierdie webtuiste word deur Jacklin Enterprises vanuit hul kantore in Midrand, Suid-Afrika, beheer en bedryf. Jacklin Enterprises verklaar geensins dat inligting toepaslik of beskikbaar is vir gebruik op ander plekke nie. Diegene wat vanaf ander plekke toegang tot hierdie webtuiste kies, doen sodanig uit vrye keuse en is verantwoordelik vir nakoming van plaaslike wette, indien, en tot die omvang waartoe dit toepaslik is.

KOMPETISIEREËLS

Tensy anders aangedui, geld hierdie reëls vir alle kompetisies wat op hierdie webtuiste aangebied word:

  1. Kompetisies is oop vir inwoners van Suid-Afrika.
  2. Die besluit is finaal en geen korrespondensie sal gevoer word nie.
  3. Jacklin Enterprises-personeel, hulle direkte familie en werknemers van die prysborge mag nie deelneem nie.
  4. Pryse is nieoordragbaar en mag nie in kontant omskep word nie.
  5. Die sluitingsdatum vir enige kompetisie sal wees soos aangedui. Geen laat inskrywings sal aanvaar word nie.
  6. Waar inskrywing deur middel van SMS geld, sal SMS'e teen premietarief gehef word. Gratis tariewe geld nie.
  7. Die naam en ligging van die wenners sal op die webtuiste en in ander publikasies aangekondig word.
  8. Enige kompetisie kan sonder vooraf kennisgewing gekanselleer word.
  9. Indien die wenner vir langer as een week na die sluitingsdatum onbereikbaar is, sal 'n nuwe wenner gekies word. Ons neem geen verantwoordelikheid vir foutiewe inskrywings of registrasiebesonderhede nie.
  10. Indien die geadverteerde prys onbeskikbaar raak, behou ons die reg voor om die prys met 'n alternatiewe prys van ooreenkomstige waarde te vervang.